Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

 

strefa nastolatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 marca 2015 roku w Krakowie ukonstytuowało się

 

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

 

Uczestnicy spotkania założycielskiego jednogłośnie przyjęli uchwały o: przyjęciu statutu, wyborze komitetu założycielskiego oraz wyborze zarządu stowarzyszenia. W składoraz do zarządu Stowarzyszenia weszli także kuratorzy zawodowi okręgu nowosądeckiego.

 

Stowarzyszenie zostało powołane w celu wspierania i doskonalenia organizacji i metod pracy kurateli zawodowej, jak również reprezentowania interesów tej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości w kontaktach na zewnątrz oraz wsparcia dla osób wykluczonych społecznie
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Stowarzyszeniu a w szczególności realizacją jego statutowych zadań, promowaniem nowoczesnego modelu kurateli sądowej, mogą uzyskać więcej informacji o procedurze przystąpienia do Stowarzyszenia

 

kontakt z nami: krakowskiesks@gmail.com

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:  ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partner Stowarzyszenia

Rejestr zmian dla: Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych