Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą


Informacja

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1657 j.t.) uwierzytelniania dokumentów sądowych i notarialnych sporządzonych w okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonują na wniosek osoby zainteresowanej, niżej wymienione osoby:


· Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
· Wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

 

 

Za uwierzytelnienie jednego podpisu i pieczęci urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.), którą należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, (Ratusz), parter, pokój nr 5 (Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00 ) lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Nowego Sącza:


33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

z dopiskiem w tytule przelewu „opłata za uwierzytelnienie podpisu (sygnatura akt, Rep. A, w przypadku dużej ilości dokumentów wpisać ich liczbę i pierwszą sygnaturę)".

 

Wniosek o uwierzytelnienie podpisu oraz pieczęci urzędowej (druk wniosku do pobrania poniżej) wraz z dokumentem oraz dowodem wpłaty (może być kserokopia - oryginał do wglądu) lub potwierdzeniem przelewu, można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią w pokoju nr 124 ( I piętro ) w godzinach od 9:00 do 14:00, bądź przesłać pocztą na adres:

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu
ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 448-21-01

email-> sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

 

Druk do pobrania

 

Uwaga:
Czas oczekiwania na dokonanie uwierzytelnienia podpisu wynosi do 3 dni. W przypadku dużej liczby dokumentów do uwierzytelnienia, załatwienie sprawy może trwać do 1 tygodnia.

 

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów