Egzekucja alimentów z zagranicy

 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

Korespondencję w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych z zagranicy należy kierować na adres:

Prezes
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz


W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się osobiście z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, pok. 124  ( I piętro ) lub telefonicznie: 18 448-21-45, 18 448-21-85, faks 18 448-21-85.

 

Informacje oraz pomoc udzielana osobom zainteresowanym przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w przedmiocie opracowania i przygotowania dokumentów jest bezpłatna.

Wnioski  o uzyskanie alimentów  realizowane są  na podstawie następujących aktów prawnych:

 

ROZPORZĄDZENIE  RADY (WE) nr 4/2009
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz.UE L z dnia 10 stycznia 2009r. Nr 7.1 )

 

odnośnie państw Unii Europejskiej

 

 

KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ SPORZĄDZONA W NOWYM JORKU dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.61.17.87)

odnośnie państw będących uczestnikami Konwencji nowojorskiej.  plik

 

USA – Komunikat z 18 listopada 1987r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.

zasada wzajemności z USA link

 

Kanada – komunikaty o wzajemności link


Umowy dwustronne link

 

 

Rejestr zmian dla: Egzekucja alimentów z zagranicy