Sprostowania

 

Sprostowanie artykułu Licealista, który zabił taksówkarza juz wcześniej miał kłopoty z prawem ,"Gazeta Krakowska", nr 287, 10-11 XII 2011 r.

W związku z artykułem Licealista, który zabił taksówkarza już wcześniej miał kłopoty z prawem, zamieszczonym w numerze 287 z dnia 10-11 grudnia 2011 r. uprzejmie proszę o opublikowanie następującego sprostowania zawartej w nim nieprawdziwej informacji.

W określonej wyżej publikacji niezgodnie z prawdą stwierdzono, iż w związku ze zdarzeniem z maja 2010 r. polegającym na pobiciu kolegi ze szkoły, do sądu rodzinnego skierowana został sprawa Aleksandra P. W rzeczywistości fakt taki nie miał miejsca, gdyż Wydział III Rodzinny Sądu Rejonowego w Nowym Sączu (sąd rodzinny) do tej pory nie rozpoznał żadnej sprawy dotyczącej Aleksandra P. Dopiero w dniu 12 grudnia 2011 r. do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpłynęły materiały przesłane przez policję, dotyczące udziału Aleksandra P. w zdarzeniu z maja 2010 r.

Pragnę podkreślić, że nieprawdziwość informacji godzi poważenie w autorytet sądu gdyż sugeruje, iż Sąd Rejonowy wykazał rażącą bezczynności wobec nieletniego, któremu obecnie zarzucono popełnienie jednego z najpoważniejszych czynów karalnych, tj. zabójstwa. Z przykrością muszę też stwierdzić, iż autor publikacji nie zwracał się do Wydziału III Rodzinnego Sądu Rejonowego w Nowym Sączy bądź do mnie o ustalenie, czy istotnie w przeszłości do sądeckiego sądu rodzinnego skierowano jakąkolwiek sprawę dotyczącą Aleksandra P.

 

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu

Bogdan Kijak

Sprostowanie artykułu Spotkanie solidarnościowej gwardii. Mam problem z Wyskielem, portal informacyjny Sądeczanin, 11 XII 2011 r.

W związku z artykułem Spotkanie solidarnościowej gwardii. Mam problem z Wyskielemzamieszczonym na sądeckim portalu informacyjnym Sądeczanin w dniu 11 grudnia 2011 r. uprzejmie proszę o opublikowanie sprostowania zawartych w nim nieprawdziwych i nieścisłych informacji.

Nieprawdziwa jest zamieszczona w artykule informacja, iż „ (…) przed dwoma laty sąd przyznał Jungowi półtora tysiąca złotych (słownie: 1500 zł) odszkodowania i zadośćuczynienia za 5 miesięcy internowania (…)”.

W rzeczywistości wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II Ko 80/08, Tadeusz Jung na mocy art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34 z roku 1991, poz. 149, z późn. zm.) otrzymał tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kwotę 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) zaś tytułem odszkodowania kwotę 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), tj. łącznie kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) za pozbawienie wolności w okresie staniu wojennego na podstawie decyzji o internowaniu numer 36/81 z dnia 12 grudnia 1981 r. wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Nowym Sączu.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu

Bogdan Kijak

 

Rejestr zmian dla: Sprostowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Lucyna Franczak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
publikacja