Informacja o wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego

               Sąd Okręgowy w Nowym Sączu    informuje,   że  na podstawie  art.168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U.2018.poz.23j.t.)  zwrócił się  do 10  miast  i gmin znajdujących się w obszarze właściwości tut. Sądu
z  prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających   ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję 2016-2019   -   w łącznej liczbie 50  ławników .                                      

                Zgodnie z art.170§1 ww ustawy ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku.  W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost wpływu spraw,  w których udział ławników jest niezbędny.

                W związku z powyższym, dla zapewnienia płynności i sprawności postępowania sądowego koniecznym stało się zwiększenie liczby ławników orzekających w Sądzie Okręgowym  w  Nowym Sączu.

 

Rozdział VII Ustawy z dnia 27 lipca 200r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.poz.23)

Rejestr zmian dla: Informacja o wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
b/d