II K 39/11

W dniu 29 czerwca 2011 r. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi N. Akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Zarzuty przeciwko Sławomirowi N. obejmują przestępstwa z art. 296 §1 kk w zw. z art. 12  kk, art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 §1 kk w zw. z art. 12 kk i dot. spowodowania znacznej szkody majątkowej w wyniku nadużycia posiadanych uprawnień lub niedopełnienia obowiązku.
Rozprawa:

Rejestr zmian dla: II K 39/11