II 1 K 194/13

W dniu 24 kwietnia 2014 r. przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu zapadł wyrok w sprawie p-ko Krzysztofowi Rutkowskiemu i Leszkowi Jóżwiakowi.

Krzysztof Rutkowski uznany został winnym popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia (w dniu 10.01.2012 w G. opracował plan oraz sposób realizacji, a następnie wykorzystując zaistnienie faktycznej zależności i podporządkowania polecił wykonanie czynu zabronionego polegającego na wdarciu się grupy nieustalonych kilkudziesięciu osób na ogrodzony teren Rafinerii Nafty (...) w G., połaczone ze stosowaniem przez nieustalone osoby wchodzące w skład w/w grupy przemocy fizycznej wobec uprawnionych pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego (...) Sp. z o.o. w postaci szarpania, wykręcania rąk, kopania, powalania na ziemię oraz gróźb bezpodstawnych pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała, które to czynności miały na celu zmuszenie wymienionych do podporządkowania się poleceniom oraz zaniechania czynności ochrony fizycznej obiektu i ogrodzonego terenu Rafinerii Nafty (...)). Sąd wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na okres próby wynoszący dwa lata oraz karę grzywny w kwocie 5 000 zł.

Leszek Jóźwiak uznany został winnym popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia (w dniu 10.01.2012 w G. posiadając licencje pracownika ochrony fizycznej II. stopnia oraz upoważnienie podmiotu (...) kierując wykonaniem poszczególnych działań grupy nieustalonych kilkudziesięciu osób, przekroczył przy wykonywaniu w/w czynności ustawowe uprawnienia przyznane pracownikowi ochrony w ten sposób, że opracował plan realizacji, a następnie koordynował i nadzorował wykonanie czynu zabronionego polegające na wdarciu sie grupy nieustalonych kilkudziesięciu osób na ogrodzony teren Rafinerii Nafty (...) w G. połaczone ze stosowaniem przemocy fizycznej wobec uprawnionych pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego (...) w postaci szarpania, wykręcania rąk, kopania, powalania na ziemię oraz gróźb bezpodstawnych pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała, które to czynności miały na celu zmuszenie wymienionych do podporządkowania sie poleceniom oraz zaniechanie czynności obrony fizycznej obiektu i ogrodzonego terenu Rafinerii nafty (...) w G., a nadto kierując działaniami w/w osób nie dopełnił obowiązku w zakresie właściwego organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej dopuszczając do wykonania czynności wymagających licencji przez pracownika ochrony osoby które jej nie posiadały, jak też nie dopełnił obowiązku celem zapobieżenia nieuzasadnionemu oraz sprzecznemu z przepisami zastosowaniu przez nieustalone osoby nieodpowiadających potrzebom i zaistniałej sytuacji środków przymusu bezpośredniego). Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na okres próby wynoszący 2 lata oraz karę grzywny w kwocie 1400 zł.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: II 1 K 194/13