II K 158/13

W dniu 23 stycznia 2014 r. przed Sądem Rejonowym w Zakopanem zapadł wyrok w sprawie Tomasza D. oskarżonego o to, że w dniu 09 maja w Z. wprowadził w błąd urzędnika Starostwa T. w ten sposób, że złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalno - usługowego w B. z załączoną nieaktualną mapą geodezyjną zagospodarowania terenu, mając świadomość, iż jest tam planowana inwestycja, tj. rozbudowa drogi krajowej nr (...) wraz z budową mostu na rzece B., wynikiem czego było wydanie mu decyzji pozwolenia na budowę (czyn z art. 272 kk).

Tomasz D. uznany został za winnego zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu.

Sąd wymierzył mu karę 2 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na okres 2 lat próby oraz karę grzywny w wysokości 15 tys. zł.

 

W dniu 28 marca 2013 r. do Sądu Rejonowego w Zakopanem wpłynął akt oskarżenia przeciwko inwestorowi, któremu prokuratura postawiła zarzut z art. 272 kk ( Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Oskarżony wprowadził w błąd urzędnika Starostwa Tatarzańskiego składając wniosek o wydanie zgody na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Białym Dunajcu mając wiedzę o planowanej rozbudowie drogi krajowej.

Rejestr zmian dla: II K 158/13