II Kp 446/14

W dniu 16 maja 2014 r. przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu zapadło postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym w sprawie Marka H. podejrzanego o to, że w okresie od 25.09.2013 r. do 16.04.2014 r. w N. i B. rejonu (...), po urodzeniu się Magdaleny P., kierował zachowaniem Joanny P. i Michała P. wobec ich córki w ten sposób, że udzielał im instrukcji dot. żywienia dziecka, rodzaju podanego mu pożywienia, jego pielęgnacji, zakazał korzystania z profesjonalnej opieki medycznej i kontaktów z członkami najbliższej rodziny, czym spowodował, że rodzice pokrzywdzonej przez podawanie mu niewłaściwych i niewystarczających ilości pożywienia, a pod koniec życia dziecka zaniechanie podawania pokarmu doprowadzili do stopniowego wyniszczenia organizmu córki, zaniku funkcji życiowych, świadomie narażając Magdalene P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, na skutek czego w diu 16 maja 2014 r. nastąpił zgon pokrzywdzonej oraz o to, że od początku 2005 r. do 13 maja 2014 r. w N. i innych nieustalonych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, odpłątnie udzielał świadczeń zdrowotnych Izabeli B., Magdalenie P. oraz innym ustalonym i nieustalonym dotąd osobom, polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu za pomocą metod niekonwencjonanlych.

Rejestr zmian dla: II Kp 446/14