„Ochrona wraz z monitoringiem osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.

Nazwa:

„Ochrona wraz z monitoringiem osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.

Oznaczenie postępowania: A/g-26-1-1/19
Tryb postępowania: Art 138o Pzp
Wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
Termin składania ofert: 30.08.2019r. do godz. 09:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

 
Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

Załącznik 10

 

 

Wyjaśnienia 

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

 

Otwarcie ofert  Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian dla: „Ochrona wraz z monitoringiem osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-13
Publikacja w dniu:
2019-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d