Petycje jednostkowe

 

 

Lp.

Numer 

sprawy

Data złożenia

data

zamieszczenia na

stronie 

internetowej 

Sądu

Podmiot wnoszący petycje Przedmiot petycji Stan aktualny Okres oczekiwania na dalsze petycje
 1.  A-052-14/18  10.12.2018r.  14.12.2018r  Piotr Zientała  Udostępnienie najnowszego wyroku (z 28.11.2018r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom sądów rejonowych okręgu. pobierz  wyrok->pobierz  Petycja rozpoznana->pobierz  -------------------
 2.        

 

 

 
 3.