Petycje wielokrotne

 

 

Lp.

Numer 

sprawy

Data złożenia

data

zamieszczenia na

stronie 

internetowej 

Sądu

Podmiot wnoszący petycje Przedmiot petycji Stan aktualny Okres oczekiwania na dalsze petycje
 1.  A-051-1/17 14,15,16,17,21 stycznia 2017r.  25 stycznia 2017r.  -brak zgody na publikację danych osobwych  Przeprowadzenie szkolenia dla sędziów sądów powszechnych dot.problematyki ochrony konsumentów przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych przez instytucje finansowe z konsumentami, w szczególności w umowach kredytowych   Treść petycji: petycja  Petycja rozpoznana->pobierz  24 marzec 2017r.
 2.  A-052-2/17  9,13 marca 2017r.  29 marca 2017r.  osoby fizyczne

 wniosek o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy,umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej

treść petycji: petycja

 Petycja rozpoznana

->pobierz

 30 maja 2017r.
 3.  A-052-10/18  05, 08 października 2018r.  15 października 2018r.   -brak zgody na publikację danych osobwych

Udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN)  sędziom Sądu Apelacyjnego, Sądów Okręgowych oraz  sędziom podległych Sądom Okręgowym Sądów Rejonowych

treść petycji 1: petycja

treść petycji 2: petycja

 Petycja rozpoznana

-> pobierz

 

 Do 6 listopada 2018r.