„Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach sądowych przy ul. Pijarskiej 3 oraz ul. Strzeleckiej 1a oraz wykonanie remontu sieci teleinformatycznej

Nazwa:

„Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach sądowych przy ul. Pijarskiej 3 oraz ul. Strzeleckiej 1a oraz  wykonanie remontu sieci teleinformatycznej wraz z wydzieleniem punktów dystrybucyjnych z towarzyszącymi robotami elektrycznymi  i budowlanymi w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Pijarskiej 3 w Nowym Sączu”

Oznaczenie postępowania: A/g-26-2/18
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 5 548 000 Euro
Termin składania ofert: 19.09.2018r. do godz 9:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

 
SIWZ
Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
 

 

Wyjaśnienia 

 

 

Otwarcie ofert  Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach sądowych przy ul. Pijarskiej 3 oraz ul. Strzeleckiej 1a oraz wykonanie remontu sieci teleinformatycznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-27
Publikacja w dniu:
2018-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d