Wykonanie projektu wykonawczego oraz montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i budowlanymi

Nazwa:

"Wykonanie projektu wykonawczego oraz montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i budowlanymi"

Oznaczenie postępowania: A/g-26-1/18
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 135 000 EURO
Termin składania ofert: 25.04.2018r. godz 9.30
Ogłoszenie o zamówieniu:

 Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

-Rys.1

 -Rys.2

Rys.3

-szczegółowy opis podmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Zapytanie nr 1

Otwarcie ofert Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Wykonanie projektu wykonawczego oraz montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i budowlanymi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d