Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Nazwa:

„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania  pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu”.

Oznaczenie postępowania: A/g-26-3/19
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
Termin składania ofert: 29 listopada 2019 r., godz. 09:30.  
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

 
SIWZ
Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

 
 

 

Wyjaśnienia 

 Zapytanie nr 1

Otwarcie ofert  Informacja
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-29
Publikacja w dniu:
2019-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
b/d